Vatandaşın Vergileri Nereye Harcanıyor?

Ahmet Arslan tarafından tarihinde yayınlandı

Kamu harcamalarını finanse etmek için devlet birey ve kurumlardan vergi alır. Söz konusu vergilerin nereye harcanacağı bütçe kanunu ile ödenek tahsis edilmek suretiyle belirlenmektedir. Dolayısıyla, devletin bir hizmet veya harcamayı finanse edecek gücünün olup olmaması söz konusu tahsisin ne şekilde yapıldığına bağlı bulunmaktadır.

Aşağıdaki tabloda kamu harcamalarının ekonomik (harcama türü) ve fonksiyonel (hizmet türü) bazda dağılımı yer almaktadır.

Tabloda görüldüğü üzere, kamu harcamaları içinde en fazla pay (436 Milyar TL) sosyal yardımlara (transfer harcamaları) ayrılmış  bulunmaktadır. Söz konusu harcamayı sırasıyla kamu personeli giderleri ile faiz giderleri izlemektedir. Sosyal yardımlar dezavantajlı vatandaşların ihtiyaçları için elzem olmakla birlikte uzun vadede eğitim, sağlık ve sermaye harcamaları gibi kalkınmayı sağlayan harcamalar değildir. Bu nedenle, ülkemizde kamu harcamaların yapısının değiştirilerek sosyal yardımlar yerine istihdam, eğitim, sağlık ve altyapı yatırımlarına daha fazla pay verilmesinde fayda bulunmaktadır. Böylece, bireylerin devlete bağımlı olarak yaşamaları yerine üretime yönelmeleri temin edilerek hem bireysel refahları hem de ulusal kalkınmaya daha fazla katkı sağlanabilecektir.

 

2019 YILI GENEL BÜTÇE GİDERLERİ (1000 TL)

  Personel Giderleri SGK Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alımları Faiz Harcamaları Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Toplam Toplam İçindeki Payı (%)
Genel Kamu Hizmetleri

20.822.488

3.659.905 7.599.463 99.939.640 153.046.025 7.104.654 40.114.929 3.387.548

335.674.652

34,3

Savunma Hizmetleri

26.213.581

5.691.122 21.018.699   108.287 213.649 5.057  

53.250.395

5,4

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

53.202.754

8.064.024 12.167.921   299.405 3.531.086 3.442  

77.268.632

7,9

Ekonomik İşler ve Hizmetler

7.680.263

1.303.723 998.528   32.831.622 8.052.723 4.469.321 14.649.904

69.986.084

7,2

Çevre Koruma Hizmetleri

94.957

14.399 17.733   104.400 135.738 433.110  

800.337

0,1

İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

78.688

11.956 1.958.406   4.081.696 230.318 5.379.350 8.655

11.749.069

1,2

Sağlık Hizmetleri

21.279.676

4.811.676 13.913.793   191.790 7.524.033 8.596  

47.729.564

4,9

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

9.345.239

1.635.723 1.817.293   3.055.788 2.560.008 316.402 12.505

18.742.958

1,9

Eğitim Hizmetleri

75.354.646

11.895.739 11.702.099   12.143.004 8.893.320 247.628 6.696.929

126.933.365

13,0

Sosyal Güv./Sosyal Yardım Hizmetleri

3.130.787

597.305 1.505.397   229.982.663 615.049 475.440 127.704

236.434.345

24,2

TOPLAM

217.203.079

37.685.572 72.699.332 99.939.640 435.844.680 38.860.578 51.453.275 24.883.245

978.569.401

22,2

Toplam İçindeki Payı (%)

22,2

3,9 7,4 10,2 44,5 4,0 5,3 2,5  

 

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir