Emekliler Kamuda Görev Alabilir mi?

Ahmet Arslan tarafından tarihinde yayınlandı

Kamu veya özel sektör işyerlerinden emekli olanların bazen kamu kurumlarında görev alması talep edilebilmektedir.

Söz konusu görev alma geçici görev veya kurul/komisyon/meclislerde görev alma yani görevlendirme şeklinde olabildiği gibi memur ve işçi kadrolarına atanma şeklinde de olabilmektedir.

İlk olarak belirtmek gerekir ki, emeklilerin kamuda istihdam edilebilmesi istihdam edecek kamu kurumun türü ve istihdam şekline göre bazı farklılıklar göstermektedir.

Kamu kurumunun türünden kasıt kamu kurumunun genel bütçeli idare (bakanlıklar, il ve ilçe müdürlükleri), katma (özel) bütçeli idare, üniversite, mahalli idare (belediye, il özel idaresi) veya kamu şirketi olmasıdır.

İstihdam şeklinden kasıt ise bu kurumlarda kişinin memur, işçi, sözleşmeli personel, geçici görev, vekalet, kurul/meclis üyesi vb. hangi pozisyonda görev alacağı veya atanacağıdır.

Emekli olan memurların kamuda tekrar istihdamına, emekli aylıklarının akıbetine ve sosyal güvenlik kesintilerine yönelik olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5335 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda yapılmıştır.

Bu makalemizde kamudan veya özel sektörden emekli olanların kamu idarelerinde görev alıp alamayacağı ve görev alması halinde emekli aylıklarının akıbeti ile kendilerinden sosyal sigorta primi veya sosyal güvenlik destek primi (SGDP) alınıp alınmayacağı hususları ilgili mevzuat hükümleri ışığında irdelenmektedir.

Makalenin tamamı için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir