Yazar Hakkında

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olduktan sonra 2000 yılında Maliye Bakanlığında merkez denetim elemanı olarak göreve başladı. Kamu mali yönetimi ile ilgili uluslararası çeşitli projelerde görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında ABD’de University of Rochester, Simon Graduate School of Business’de İşletme Masteri (MBA) yaptı. ABD’de bulunduğu dönemde bir Amerikan şirketinde finansal yatırım yönetimi alanında görev yaptı. 2009 yılında uluslararası bağımsız mali denetim yapma yetkisi veren CPA lisansını da alarak Türkiye’ye döndü.

Aynı zamanda SM Mali Müşavir, KGK Bağımsız Denetim, SPK İleri Düzey Finans, Gayrimenkul Değerleme, Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi Derecelendirme lisanslarına da sahip olan Ahmet ARSLAN’ın mali mevzuat, mali yönetim, vergi, harcama, finans ve muhasebe alanında çok sayıda konferans ve forum konuşmaları, adli bilirkişilik görevleri, hizmetiçi eğitim çalışmaları, yayımlanmış 19 kitabı ve Dünya Gazetesi ile çeşitli finans, mevzuat ve ekonomi dergilerinde yayımlanmış 600’den fazla makalesi bulunmaktadır.

Yayımlanmış Kitapları:

 • Temel Kamu İhale Bilgisi, 5. Baskı, Kasım 2019, As Yayıncılık.
 • (Kamu) Mali Mevzuat & Soru Bankası, Eylül 2019, Ankara.
 • Tüm Yönleriyle Belediye Şirketleri, Mart 2019, Ankara.
 • Emlak Vergisi, 2. Baskı, Eylül 2018, Ankara.
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve Uygulaması, Ocak 2018, Mevzuat Yayıncılık, Ankara.
 • Yeni Kamu Mali Yönetimi, 4. Baskı, Ocak 2018, Ankara Bilge Yayınevi, Ankara.
 • Tüm Yönleriyle Damga Vergisi, 2. Baskı, Mayıs 2018, Ankara.
 • Kamu Harcama Kılavuzu, 4. Baskı, Haziran 2016, Ankara.
 • Kamu İdareleri İçin Vergi Hukuku, Şubat 2016, Ankara.
 • Tüm Yönleriyle Emlak Vergisi, Ocak 2016, Ankara.
 • Belediye Vergi ve Harçları, 2. Baskı, Temmuz 2015, Ankara.
 • Harcama Birimi Kılavuzu, Mart 2013, Ankara.
 • Döner Sermayeli İşletmelerde Mali Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Ocak 2013.
 • Kamu İdarelerinde Stratejik Planlama, Performans Programı, Faaliyet Raporlaması, İç Kontrol Sistemi, Seçkin Yayıncılık, Haziran 2012.
 • Mahalli İdarelerde Mali Yönetim, Seçkin Yayıncılık, Haziran 2012.
 • Kamu Sektörü Uluslararası Muhasebe Standartları (IPSAS), TÜRMOB, Şubat 2012.
 • Mahalli İdarelerde Bütçe ve Muhasebe, TÜRMOB, Mayıs 2012.
 • Döner Sermayeli İşletmelerde Bütçe ve Muhasebe, TÜRMOB, Ağustos 2012.
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Kurumsal Yönetim, TÜRMOB, Mayıs 2011.
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Şirket Birleşmeleri, Bölünmeleri ve Tür Değiştirmeleri, TÜRMOB, Temmuz 2011.