Kamu İdarelerinde Ücret Yönünden Tek İşveren Kavramı

Ahmet Arslan tarafından tarihinde yayınlandı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 311)’nde  yapılan yasal düzenlemeye göre; vergi matrahlarının birleştirilmesi açısından genel yönetim kapsamındaki tüm kamu idareleri (bakanlıklar, belediyeler, il özel idareleri, üniversiteler) tek işveren sayılır. Bu nedenle, eş zamanlı veya farklı dönemlerde bu idarelerin birinden alınan ücret ile başka birisinden alınan ücretlerin matrahlarının birleştirilerek toplam matraha gelir vergisi tarifesi uygulanacaktır.

Fakat Genel Tebliğe göre, söz konusu kamu idareleri ile bunların iştiraki şirketler iki ayrı işveren sayılır. Bu nedenle, bu kurumlardan eş zamanlı veya farklı dönemlerde alınan ücretlere ilişkin matrahların birleştirilmesi söz konusu değildir. Her kurum kendi ödediği ücretlerin matrahı üzerinden vergi tevkifatını yapacaktır.

Kategoriler: Genel

0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir