Belediyelerin Bağış ve Yardım Alma Yetkisi

Son günlerde koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan bazı tedbirler sonucunda özellikle işini kaybeden ve/veya yardıma muhtaç duruma gelmiş kişilere destek sağlamak amacıyla bazı büyükşehir belediyelerinin başlattığı bağış ve yardım toplama kampanyalarının yasal olup olmadığı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Bu tartışmalar konunun yasal dayanağının irdelenmesini gerektirdiği gibi bağış ile yardım arasındaki farkın Devamı…

Yüklenicilerin Devletten Hakediş Alacakları Kamu İhalelerinde Teminat Olarak Kullanılabilir mi?

İhale sonucunda devlete yapılan işlerden dolayı yüklenicilerin devletten (özellikle özel bütçeli yatırımcı idareler ile belediyeler) önemli miktarda hak ediş alacakları doğmaktadır. Söz konusu alacakların bir kısmı ödenek yokluğu, bir kısmı ise nakit yokluğu gerekçesiyle tam ve zamanında ödenmemektedir. Nakit yokluğu gerekçesiyle ödenmeyen hak ediş alacakları “bütçe emanetleri” adı verilen hesapta Devamı…