Kamu Mali Yönetimi Sistemi

– Kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişi, – Kamu bütçelerinin hazırlanması, – Bütçelerin uygulanması (harcamaların yapılması, gelirlerin toplanması), – Tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve raporlanması, – Mali kontrolden müteşekkil olan kamu mali yönetimi sistemi; 10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu ile düzenlenmiştir. Ana hatları 5018 Devamı…

Kamu Zararı Nedir/Ne Değildir?

Kamuoyunda bazen kurum zararı, hazine zararı veya idarenin zararı olarak da ifade edilen zarar yeni kamu mali yönetim sistemimizde “kamu zararı” kavramı ile ifade edilmektedir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda kamu zararı; “kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu Devamı…

Kamu İhale Sisteminde Neler Değişiyor?

Kamu ihalelerinde istisnaların çok fazla olması ve özellikle bazı yapım işlerinin şeffaflık ve rekabetten uzak şekilde pazarlık usulüyle yaptırılması kamuoyunda eleştiri konusu olmaktadır. Öte yandan, değişen ekonomik yapı ve teknolojik şartlar kamu ihale süreci, prosedürleri ve dokümanlarında değişiklik yapılmasını gerektirmektedir. 12 Mart 2021 tarihinde kamuoyuna açıklanan Ekonomi Reform Paketinin kamu Devamı…

Kamu İhalelerine Kimler Katılabilir?

“Kamu ihalelerine kimler girebilir” sorusunun yanıtı ilk bakışta; herkes kamu ihalelerine girebilir” şeklindedir. Bununla birlikte, ihaleye girmek yani ihaleye teklif vermek her teklifin ihale makamı tarafından değerlendirmeye alınacağı anlamına gelmez. Teklifin değerlendirmeye alınabilmesi için; 1- Kişinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda “ihaleye katılamayacaklar” ve “ihale dışı bırakılacaklar” kategorisinde yer almaması, Devamı…

Huzur Ücreti Alan Kamu Görevlileri Dikkat: Beyanname Vermek Zorunda Olabilirsiniz!

Kamu görevlileri kurumlarının hissedar bulunduğu şirketlerde yönetim kurulu üyesi (limited şirketlerde şirket müdürü) olarak görev alabilmekte ve bu görev karşılığında da huzur hakkı (ücreti) alabilmektedir. Hatta, 657 sayılı Kanuna göre yasal olmamasına karşın bazı kamu görevlileri kendi kurumlarındaki asli görevlilerinin yanında bu kurumlara ait şirketlerde işletme müdürü, muhasebe müdürü veya Devamı…

Devlet Memuru Şirket Kurabilir mi, Şirkete Ortak Olabilir mi?

Bilindiği üzere, devlet memurlarına ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı bulunmaktadır. Bununla birlikte, söz konusu yasak devlet memurunun memuriyet maaşı dışında herhangi bir gelir elde edemeyeceği şeklinde yorumlanabilmektedir. Devlet memurunun, memuriyet dışında ne tür kazançlar elde edebileceği, şirket kurup kuramayacağı veya kurulmuş olan şirketlere ortak olup olamayacağı 657 Devamı…

Emekliler Kamuda Görev Alabilir mi?

Kamu veya özel sektör işyerlerinden emekli olanların bazen kamu kurumlarında görev alması talep edilebilmektedir. Söz konusu görev alma geçici görev veya kurul/komisyon/meclislerde görev alma yani görevlendirme şeklinde olabildiği gibi memur ve işçi kadrolarına atanma şeklinde de olabilmektedir. İlk olarak belirtmek gerekir ki, emeklilerin kamuda istihdam edilebilmesi istihdam edecek kamu kurumun Devamı…

Belediyelerin Borçlanma Sınırları

Belediyeler gelir-gider dengesizliği yani bütçe ve finansman açığı nedeniyle borçlanma yoluna gidebilmektedir. Yasal mevzuatımızda belediyelere borçlanma imkanı tanınmış olmakla birlikte bu imkanın aşırı şekilde kullanılarak gelecekte ödeme sıkıntısı nedeniyle belediyelerin faaliyetlerinin aksamasının önüne geçilmesi için mali kural (fiscal rule) mahiyetinde bazı sınırlamalar konulmuştur. 1. Belediyelerin borçlanma yetkisi Belediyelerin borçlanmasına ilişkin Devamı…

Sayıştay Denetimlerinde Sıklıkla Tespit Edilen Bazı Usulsüzlükler

Bilindiği üzere, Sayıştay kamu idarelerinin hesap ve işlemlerini inceleyen, denetleyen ve hükme bağlayan bağımsız bir denetim organıdır. Sayıştay denetimleri Sayıştay denetçileri tarafından yerinde yapılan incelemeler sonucunda düzenlenen raporlarla gerçekleştirilmekte, hükme bağlama (kamu zararının tazmini ya da beraat) işlemi ise Sayıştay daireleri tarafından yapılmaktadır. Sayıştay tarafından yapılan denetimler düzenlilik denetimi ve Devamı…